Privacy Statement

Privacyverklaring
Bonfait respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Bonfait houdt alleen die persoonsgegevens van u bij die nodig zijn voor een optimale verwerking van uw aanvragen/bestellingen, voor het bijhouden van webstatistieken en voor het opstellen van analyses inzake surfgedrag op de website www.bonfait.nl

Gegevensverzameling
Bonfait bewaart geen unieke (persoons)gegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of dergelijke), tenzij u deze informatie met toestemming aan ons verstrekt. Bonfait verzamelt geen informatie over andere websites die u bezoekt, software die u gebruikt op uw computer, de door u gebruikte wachtwoorden of toetsaanslagen in velden die door de webmaster van de betreffende website als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Wijziging van deze bepalingen
Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Kijk daarom regelmatig op deze website of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Bonfait.nl, dan kunt u een e-mail aan info@bonfait.nl sturen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Twijfel niet, laat van je horen!